Juneday - Tankar om pedagogik och programmering

Om Arrayer i Java-undervisning

February 3, 2017

Vi pratar om hur man vanligtvis (över)använder arrayer när man (försöker) lära ut Java. 

https://programmeringspedagogik.wordpress.com/2017/02/03/ah-nej-inte-arrayer-igen/

Play this podcast on Podbean App